ตำแหน่งโฆษณาสำหรับสปอนเซอร์

ปรากฏเด่นชัดในผลการค้นหาและเข้าถึงนักท่องเที่ยวที่พร้อมจอง

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณด้วยตำแหน่งโฆษณาที่โดดเด่น

แผนที่แบบมีภาพประกอบจากวิดีโอตำแหน่งโฆษณาสำหรับสปอนเซอร์ของ Tripadvisor ที่แสดงภาพหอไอเฟลและระบุตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรมซึ่งอยู่รายรอบ พร้อมข้อมูลสถานที่ให้บริการแต่ละแห่งทางด้านซ้าย

93% ของเจ้าของโรงแรมให้คะแนน Tripadvisor ว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้เกิดยอดการจองโดยตรง*

ข้อมูลสถานที่ให้บริการที่ได้รับการประชาสัมพันธ์ช่วยให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นในผลการค้นหาเพื่อให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น

การดูผลการค้นหายอดนิยมสำหรับ

เข้าถึงกลุ่มผู้สนใจมากขึ้น

  • รับประกันได้ว่าโฆษณาจะอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นทุกแห่งบน Tripadvisor
  • แสดงสถานที่ให้บริการของคุณให้นักท่องเที่ยวได้เห็นเมื่อพวกเขาค้นหาสถานที่ให้บริการที่แข่งขันกัน

มีจำนวนผู้มองเห็นเพิ่มขึ้น

  • แสดงตำแหน่งโฆษณาที่สะดุดตาเพื่อให้มีความโดดเด่นเหนือตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์รายอื่นๆ และลดงบประมาณด้านค่าคอมมิชชัน
  • ใช้ข้อมูลและการกําหนดกลุ่มเป้าหมายของเราเพื่อเข้าถึงนักท่องเที่ยวที่มีความตั้งใจสูงขณะที่พวกเขากำลังค้นหาข้อมูลในพื้นที่ของคุณ

การดูผลการค้นหาแผนที่สำหรับโรงแรมในลอนดอนทางโทรศัพท์มือถือ
การดูเครื่องมือด้านงบประมาณทางโทรศัพท์มือถือ

จัดการและเพิ่มประสิทธิภาพให้กลยุทธ์ของคุณ

  • ปรับงบประมาณและกำหนดเวลาโฆษณาของคุณให้เหมาะสมเพื่อใช้ในวันสำคัญหรือช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมียอดจอง
  • ปรากฏเฉพาะเมื่อสถานที่ให้บริการของคุณตรงกับเกณฑ์การค้นหาของนักท่องเที่ยวเท่านั้น (ข้อมูลภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง วันเดินทาง ฯลฯ)

74%

ของนักท่องเที่ยวเข้าชม Tripadvisor ก่อนดำเนินการจอง

เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไม่โดดเด่น

ใช้ป้ายโฆษณาส่วนตัวของคุณเองบน Tripadvisor: ด้วยข้อมูลสถานที่ให้บริการที่ได้รับการประชาสัมพันธ์ คุณสามารถแสดงสถานที่ให้บริการของคุณแก่นักท่องเที่ยวที่มีความตั้งใจสูงซึ่งพร้อมจองได้

ที่มา: เส้นทางสู่การซื้อของ Tripadvisor, 2023

ตําแหน่งโฆษณาสําหรับสปอนเซอร์เพิ่มยอดการจองของเราได้ถึง 25% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ตำแหน่งโฆษณาสำหรับสปอนเซอร์ของ Tripadvisor เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในการนำเสนอสถานที่ให้บริการใหม่ๆ เช่น รีสอร์ทอารยาอารกานันตา (Arya Arkananta) ผ่านระบบออนไลน์ เราทราบดีว่าสิ่งนี้จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได้
Purwo Prayago ผู้จัดการรีสอร์ทอารยาอารกานันตา เกาะบาหลี
ห้องพักที่สวยงามของโรงแรมซึ่งเปิดออกสู่ผืนหญ้าเขตร้อนที่โรงแรมอารยาอารกานันตา
นักท่องเที่ยวสองคนนั่งดูโทรศัพท์มือถือด้วยกันบนโซฟา

บอกเล่าเรื่องราวของคุณให้ชุมชนการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้รู้

ที่มา: 93% ของเจ้าของโรงแรม: ดัชนีธุรกิจโรงแรมทั่วโลกของ SiteMinder, 2018