We noticed that you're using an unsupported browser. The TripAdvisor website may not display properly.
We support the following browsers:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Friesland Province

Free Newsletter

Interested in Friesland Province?

We'll send you updates with the latest deals, reviews and articles for Friesland Province each week.

Friesland Province | Friesland Province Hotels | Friesland Province Hotels by Type | Things to Do in Friesland Province | Friesland Province Attractions by Type | Friesland Province Restaurants | Friesland Province Restaurants by Type | Friesland Province Restaurants by Dining Options | Vacation Rentals | Flights | TripAdvisor pages

Up one level: The Netherlands

Friesland Province

Locations in Terschelling Locations in Ameland Locations in Wolvega


Bolsward Oldeberkoop Reitsum Grou
Leeuwarden Joure Baaiduinen Kaard
Sneek Makkum Sexbierum Foudgum
Oranjewoud Delfstrahuizen Wirdum Allingawier
Vlieland Eastermar Weidum Itens
Franeker Hardegarijp Twijzelerheide Noordwolde-Zuid
Harlingen Hee IJlst Niawier
Heerenveen Lemmer Hegebeintum Balk
Appelscha Oudega Harich Harkema
Dokkum Terherne Echten Ferwert
Drachten Kimswerd Bakkeveen Eernewoude
Holwerd Oostermeer Burdaard Boijl
Kortehemmen Oudkerk Boazum Wijnjewoude
Koudum Heeg Finkum Oldeholtwolde
Oosterwolde Beetsterzwaag Marrum Zurich
Oudemirdum Grouw Mantgum Wijckel
Oude Bildtzijl Anjum Sint Annaparochie Echtenerbrug
Rijperkerk Bantega Kollum Gytsjerk
Rijs Haule Dongjum Metslawier
Schiermonnikoog Makkinga Ureterp De Tike
Sint Nicolaasga Bollingawier Warfstermolen Ee
Stavoren Earnewald Westergeest Nijemirdum
Workum Hindeloopen Bitgummole Sondel
Akkrum Ternaard Goingarijp Warten
Legemeer Piaam Olterterp Poppenwier
Goutum