We noticed that you're using an unsupported browser. The TripAdvisor website may not display properly.
We support the following browsers:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Friesland Province

Free Newsletter

Interested in Friesland Province?

We'll send you updates with the latest deals, reviews and articles for Friesland Province each week.

Friesland Province | Friesland Province Hotels | Friesland Province Hotels by Type | Things to Do in Friesland Province | Friesland Province Attractions by Type | Friesland Province Restaurants | Friesland Province Restaurants by Type | Friesland Province Restaurants by Dining Options | Vacation Rentals | Flights | TripAdvisor pages

Up one level: The Netherlands

Friesland Province

Locations in Ameland Locations in Terschelling Locations in Wolvega


Akkrum Eernewoude Kollum Piaam
Allingawier Ferwert Kortehemmen Poppenwier
Anjum Finkum Koudum Reitsum
Appelscha Foudgum Leeuwarden Rijs
Baaiduinen Franeker Legemeer Schiermonnikoog
Bakkeveen Goingarijp Lemmer Sexbierum
Balk Goutum Makkinga Sint Annaparochie
Bantega Grou Makkum Sint Nicolaasga
Beetsterzwaag Grouw Mantgum Sneek
Bitgummole Gytsjerk Marrum Sondel
Boazum Hardegarijp Metslawier Stavoren
Boijl Harich Moddergat Terherne
Bollingawier Harkema Niawier Ternaard
Bolsward Harlingen Nijemirdum Twijzelerheide
Burdaard Haule Noordwolde-Zuid Ureterp
De Tike Hee Oldeberkoop Vlieland
Delfstrahuizen Heeg Oldeholtwolde Warfstermolen
Dokkum Heerenveen Olterterp Warten
Dokkumer Nieuwe Zijlen Hegebeintum Oostermeer Weidum
Dongjum Hindeloopen Oosterwolde Westergeest
Drachten Holwerd Oranjewoud Wijckel
Earnewald IJlst Oude Bildtzijl Wijnjewoude
Eastermar Itens Oudega Wirdum
Echten Joure Oudemirdum Workum
Echtenerbrug Kaard Oudkerk Zurich
Ee Kimswerd